فروش در - خانه حراج
30 فروردین 1391
برآورد
قیمت فروش
150%
سایر آثار هنری بهار سبزواری

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,000 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,000 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+150%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ماهی‌گیر از سليمان منصور‎
ماهی‌گیر
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$25,200
16%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | زندگی جای دیگریست از مهدی قدیانلو
زندگی جای دیگریست
برآورد
£6,000
7,853 دلار آمریکا
-
£8,000
10,471 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,270 دلار آمریکا
132.143%
تاریخ حراج
حراجی تیت وارد - 10 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از سیراک ملکونیان
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,584 دلار آمریکا
-
£18,000
23,377 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,062
19,561 دلار آمریکا
0.413%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398