فروش در - خانه حراج
29 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
72.222%
آرتچارت | مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی از عباس قریب
مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی
برآورد
€200
245 دلار آمریکا
-
€300
367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€234
287 دلار آمریکا
6.4%
فروش در
تاریخ حراج
کَمبی - 27 آذر 1399
آرتچارت | مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی از عباس قریب
مجموعه‌ی عکس سفیدبرفی
برآورد
€200
245 دلار آمریکا
-
€300
367 دلار آمریکا
قیمت فروش
€234
287 دلار آمریکا
6.4%
فروش در
تاریخ حراج
کَمبی - 27 آذر 1399