• تصویر تصورات 2 1382
  • scratched mirror and c-print
  • عکاسی
  • 49 * 49 سانتی متر
  • تعداد نسخه: تک نسخه
  • امضا شده "بهمن جلالی" و تاریخ خورده "83" به فارسی (پایین چپ)، تک نسخه
فروش در - خانه حراج
29 آبان 1397
برآورد
قیمت فروش
76.744%
آرتچارت | کنترل+آلت+دیلیت از شادی قدیریان
کنترل+آلت+دیلیت
برآورد
£500
689 دلار آمریکا
-
£700
964 دلار آمریکا
قیمت فروش
£420
578 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
رُزبِریز آکشن - 16 تیر 1400
آرتچارت | PHOTOGRAPHIE N°64 از عباس کیارستمی
PHOTOGRAPHIE N°64
برآورد
 
قیمت فروش
33.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 آبان 1394