• المو آنتیکو (کلاهخود باستانی) 1347
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 70 * 100 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده ب. محصص 69؛ امضا شده، تیتر و تاریخ خورده پشت اثر
10 اردیبهشت 1398
برآورد
£100,000
129,870 دلار آمریکا
- £150,000
194,805 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
194,805 دلار آمریکا
20%
سایر آثار هنری بهمن محصص

آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
£35,000
45,455 دلار آمریکا
-
£45,000
58,442 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,714 دلار آمریکا
31.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا از بهمن محصص
گل فروش من: گل فروشی در پیاسا نوونا
برآورد
£80,000
110,391 دلار آمریکا
-
£120,000
165,586 دلار آمریکا
قیمت فروش
£113,400
156,479 دلار آمریکا
13.4%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 139,399 دلار آمریکا
کمینه برآورد 69,289 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 94,204 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+66.459%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | انسداد 2 از علی بنی صدر
انسداد 2
برآورد
£70,000
88,945 دلار آمریکا
-
£100,000
127,065 دلار آمریکا
قیمت فروش
£138,600
176,112 دلار آمریکا
63.059%
تاریخ حراج
کریستیز - 8 تیر 1402
آرتچارت | آرامگاه از علی بنی صدر
آرامگاه
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | بدون عنوان از محمود فرشچیان
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398