• المو آنتیکو (کلاهخود باستانی) 1347
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 70 * 100 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده ب. محصص 69؛ امضا شده، تیتر و تاریخ خورده پشت اثر
10 اردیبهشت 1398
برآورد
£100,000
129,870 دلار آمریکا
- £150,000
194,805 دلار آمریکا
قیمت فروش
£150,000
194,805 دلار آمریکا
20%
آرتچارت | انسداد 2 از علی بنی صدر
انسداد 2
برآورد
£70,000
88,945 دلار آمریکا
-
£100,000
127,065 دلار آمریکا
قیمت فروش
£138,600
176,112 دلار آمریکا
63.059%
تاریخ حراج
کریستیز - 8 تیر 1402
آرتچارت | آرامگاه از علی بنی صدر
آرامگاه
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | بدون عنوان از محمود فرشچیان
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
قیمت فروش
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | بدون عنوان از بهمن محصص
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
78.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1395
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
86.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | لباس‌های آویزان از سهراب سپهری
لباس‌های آویزان
برآورد
 
قیمت فروش
72.353%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 15 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از سهراب سپهری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
64.706%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1392
آرتچارت | از جنوب: سیِستا از ضیا عزاوی
از جنوب: سیِستا
برآورد
£50,000
68,918 دلار آمریکا
-
£80,000
110,269 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,750
155,410 دلار آمریکا
73.462%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | طبیعت بی‌جان از منوچهر یکتایی
طبیعت بی‌جان
برآورد
£25,000
31,091 دلار آمریکا
-
£50,000
62,181 دلار آمریکا
قیمت فروش
£165,500
205,820 دلار آمریکا
341.333%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402