• بدون عنوان از مجموعه سکوت 1395
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 148 * 148.5 سانتی متر
  • امضاء: «بهنوش فروتن» (پایین راست)

برآورد
300,000,000﷼
1,200 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
71.429%
سایر آثار هنری بهنوش فروتن

آرتچارت | بدون عنوان از بهنوش فروتن
بدون عنوان
برآورد
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
-
1,600,000,000﷼
3,175 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,870,000,000﷼
3,710 دلار آمریکا
33.571%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهنوش فروتن
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
160%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | از مجموعه کهکشان من از بهنوش فروتن
از مجموعه کهکشان من
برآورد
 
قیمت فروش
271.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 4,800 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,607 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,258 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+162.286%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شهر فرنگ از علی رضوی
شهر فرنگ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هومن بیات
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
990,000,000﷼
1,964 دلار آمریکا
1%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه دوتایی‌ها از سمیرا اسکندرفر
بدون عنوان از مجموعه دوتایی‌ها
برآورد
400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400