• بدون عنوان از مجموعه سکوت 1395
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 148 * 148.5 سانتی متر
  • امضاء: «بهنوش فروتن» (پایین راست)

برآورد
300,000,000﷼
1,200 دلار آمریکا
- 400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
71.429%
آرتچارت | شهر فرنگ از علی رضوی
شهر فرنگ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از هومن بیات
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
990,000,000﷼
1,964 دلار آمریکا
1%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه دوتایی‌ها از سمیرا اسکندرفر
بدون عنوان از مجموعه دوتایی‌ها
برآورد
400,000,000﷼
1,600 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | فریاد از مرتضی گودرزی
فریاد
برآورد
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,200 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,400 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | سازه رمانتیک از قاسم محمدی
سازه رمانتیک
برآورد
£2,000
2,632 دلار آمریکا
-
£3,000
3,947 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,013 دلار آمریکا
38.8%
تاریخ حراج
بونامز - 16 مرداد 1399
آرتچارت | بدون عنوان از عبدی اسبقی
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,474 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
قیمت فروش
380,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
68.889%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | آهنگ خیال از تارا بهبهانی
آهنگ خیال
برآورد
100,000,000﷼
737 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,032 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
2,358 دلار آمریکا
166.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | تراریوم از مهناز پسیخانی
تراریوم
برآورد
 
قیمت فروش
57.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از مرتضی اسدی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
48.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397