برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,400,000,000﷼
13,600 دلار آمریکا
36%
آرتچارت | بدون عنوان از بهداد لاهوتی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
14,400 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400