تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری بیژن نعمتی شریف

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,466 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,776 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,812 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.048%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم از حامد رشتیان
ما به قهرمان دیگری نیاز نداریم
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1390
آرتچارت | شاعر و کلید از پرویز تناولی
شاعر و کلید
برآورد
 
قیمت فروش
18.2%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 فروردین 1392
آرتچارت | Heech in green از پرویز تناولی
هیچ سبز
برآورد
 
قیمت فروش
117.391%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 آذر 1394