تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری بیژن نعمتی شریف

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,425 دلار آمریکا
کمینه برآورد 8,688 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 12,250 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | شکوه از بهداد لاهوتی
شکوه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
7,369 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
5.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1392
آرتچارت | گشايش از مجموعه شير وخورشيد از حامد رشتیان
گشايش از مجموعه شير وخورشيد
برآورد
 
قیمت فروش
62.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 خرداد 1391