• زمین‌لرزه 1349
  • اکریلیک روی بوم
  • نقاشیخط
  • 134 * 150 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1971
    قاب‌شده
برآورد
£90,000
125,804 دلار آمریکا
- £120,000
167,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
£162,750
227,495 دلار آمریکا
55%
آرتچارت | محبت از محمد احصایی
محبت
برآورد
 
قیمت فروش
93.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | بدون عنوان از محمد احصایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
7.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391
آرتچارت | ه هَوّز، هانسدل از حسین زنده رودی
ه هَوّز، هانسدل
برآورد
 
قیمت فروش
31.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | ص از حسین زنده رودی
ص
برآورد
 
قیمت فروش
41.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | فوجی از حسین زنده رودی
فوجی
برآورد
 
قیمت فروش
33.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | سی و سه پل از حسین زنده رودی
سی و سه پل
برآورد
 
قیمت فروش
5.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 اردیبهشت 1395
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
26.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
100.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آبان 1389
آرتچارت | بدون عنوان از حسین زنده رودی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
15%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 تیر 1396