تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

تحول - شیرین
14 مهر 1402
سایر آثار هنری دانیال امیر‌اعتمادی

اثر هنری وجود ندارد

آثار هنری مشابه

آرتچارت | توتم از هالة متاع
توتم
برآورد
€1,500
1,734 دلار آمریکا
-
€2,500
2,890 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بمب کوچک از مهدی نبوی
بمب کوچک
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | هدیه 2 از فرزانه حسینی
هدیه 2
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1391