تاریخچه حضور در آرت فرها

ابوظبی آرت 2023 - ابوظبی آرت
1 آذر 1402
سایر آثار هنری ضیا العزاوی

آرتچارت | رز صحرا 4 از ضیا عزاوی
رز صحرا 4
برآورد
€1,100
1,155 دلار آمریکا
-
€1,300
1,365 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,800
3,989 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | رز صحرا 1 از ضیا عزاوی
رز صحرا 1
برآورد
€1,300
1,365 دلار آمریکا
-
€1,500
1,574 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,199 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | کمد شماره‌ی یک از ضیا عزاوی
کمد شماره‌ی یک
برآورد
€7,000
7,348 دلار آمریکا
-
€9,000
9,447 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,000
7,348 دلار آمریکا
12.5%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 55,616 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,349 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,840 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+112.048%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | میدان کوچک 7 از طاهر اسد بختیاری
میدان کوچک 7
برآورد
£8,000
10,526 دلار آمریکا
-
£12,000
15,789 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399