• عبدالله، صد نماد عراقی 1362
  • سیلک‌اسکرین روی کاغذ دست‌ساز
  • چاپ
  • 76.5 * 107.5 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 15
  • نسخه 11
  • امضا شده و تاریخ خورده عزاوی 1983 (پایین راست)؛ تیتر خورده به عربی پایین وسط؛ شماره نسخه خورده 11/15 (پایین چپ)
    بدون قاب
برآورد
£1,500
2,073 دلار آمریکا
- £2,500
3,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,500
7,602 دلار آمریکا
175%
سایر آثار هنری ضیا العزاوی

آرتچارت | رز صحرا 4 از ضیا عزاوی
رز صحرا 4
برآورد
€1,100
1,155 دلار آمریکا
-
€1,300
1,365 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,800
3,989 دلار آمریکا
216.667%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
آرتچارت | رز صحرا 1 از ضیا عزاوی
رز صحرا 1
برآورد
€1,300
1,365 دلار آمریکا
-
€1,500
1,574 دلار آمریکا
قیمت فروش
€4,000
4,199 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 14 تیر 1401
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 55,616 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,349 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 34,840 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+112.048%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | القابض از لولوا الحمود
القابض
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 12 مهر 1390