• شهر سرگردان 1397
  • اکریلیک و خودکار روی بوم
  • نقاشی
  • 105 * 150 سانتی متر
برآورد
€9,000
10,405 دلار آمریکا
- €10,000
11,561 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,400
12,023 دلار آمریکا
9.474%
سایر آثار هنری دینا دیوان

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,023 دلار آمریکا
کمینه برآورد 10,405 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,561 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+9.474%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شایسته پور
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,415 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,220 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
9,928 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | بدون عنوان از ایرج شافعی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
6,091 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
8,122 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | زمستان کوتاه از مصطفی گودرزی
زمستان کوتاه
برآورد
1,500,000,000﷼
3,046 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
4,061 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
11,168 دلار آمریکا
214.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402