برآورد
£15,000
20,698 دلار آمریکا
- £20,000
27,598 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,160
27,818 دلار آمریکا
15.2%
سایر آثار هنری داگلاس عبدل

آرتچارت | دیالوگو فنیسیو (گفتگوی فنیقی) از داگلاس عبدل
دیالوگو فنیسیو (گفتگوی فنیقی)
برآورد
£12,000
14,912 دلار آمریکا
-
£18,000
22,369 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,240
18,939 دلار آمریکا
1.6%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
آرتچارت | 8 قانون تلفیقی 9 از داگلاس عبدل
8 قانون تلفیقی 9
برآورد
£20,000
27,598 دلار آمریکا
-
£30,000
41,396 دلار آمریکا
قیمت فروش
£35,280
48,682 دلار آمریکا
41.12%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1400
آرتچارت | فرض کریاد از داگلاس عبدل
فرض کریاد
برآورد
£5,000
6,213 دلار آمریکا
-
£7,000
8,699 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,350
7,891 دلار آمریکا
5.833%
تاریخ حراج
ساتبیز - 7 اردیبهشت 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 25,833 دلار آمریکا
کمینه برآورد 17,355 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 25,015 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+15.938%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | تویزه 2 از سهند حسامیان
تویزه 2
برآورد
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,500,000,000﷼
26,000 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه سایه روشن از محمد حسین عماد
بدون عنوان از مجموعه سایه روشن
برآورد
5,000,000,000﷼
20,000 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
28,000 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | دیو از فریدون آو
دیو
برآورد
10,000,000,000﷼
19,841 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
29,762 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
21,825 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402