برآورد
£2,000
2,796 دلار آمریکا
- £4,000
5,591 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,120
8,555 دلار آمریکا
104%
آرتچارت | رئیس نامحسوس از رضا بانگیز
رئیس نامحسوس
برآورد
 
قیمت فروش
68.889%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | برنج و پتینه از قدرت الله عاقلی
برنج و پتینه
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | بدون عنوان 3 از سهند حسامیان
بدون عنوان 3
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 دی 1390