• بدون‌ عنوان 1398
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشیخط
  • 265 * 116 سانتی متر
  •  امضاء: « عین‌الدین صادق‌زاده ۱۳۹۹» (پایین چپ) 
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
سایر آثار هنری عین الدین صادق زاده

آرتچارت | بدون عنوان از عین الدین صادق زاده
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
7,937 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
6,548 دلار آمریکا
5.714%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 12,871 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,386 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,049 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+48.868%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | حلقه زلف از عذرا عقیقی بخشایشی
حلقه زلف
برآورد
 
قیمت فروش
80%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1391
آرتچارت | بدون عنوان از عذرا عقیقی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | دو اثر بدون عنوان از عین الدین صادق زاده
دو اثر بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
35.04%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388