تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

استعاره‌های مشوش - باشگاه
3 شهریور 1402
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آوای فرشتگان از محمد کاظم
آوای فرشتگان
برآورد
$6,000
-
$8,000
قیمت فروش
$8,190
17%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 خرداد 1403
آرتچارت | گل‌ها از ايتيل عدنان‎
گل‌ها
برآورد
$15,000
-
$20,000
قیمت فروش
$15,120
13.6%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اردیبهشت 1402
آرتچارت | طمع از اردشیر محصص
طمع
برآورد
£3,000
3,750 دلار آمریکا
-
£5,000
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,937
14,921 دلار آمریکا
198.425%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399