• بدون عنوان 1349
  • اکریلیک روی کاغذ روی بوم
  • نقاشیخط
  • 91.5 * 199 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1970
فروش در - خانه حراج
2 آبان 1387
برآورد
قیمت فروش
17.7%
آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه ای
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
6.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 آذر 1389
آرتچارت | بی‌نقص از حسین زنده رودی
بی‌نقص
برآورد
 
قیمت فروش
136.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 14 شهریور 1391
آرتچارت | الف‌درالف از حسین زنده رودی
الف‌درالف
برآورد
 
قیمت فروش
1.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389