فروش در - خانه حراج
25 آذر 1389
برآورد
قیمت فروش
6.429%
سایر آثار هنری نصرالله افجه‌ای

آرتچارت | بدون عنوان از نصرالله افجه‌ای
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
36,101 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
54,152 دلار آمریکا
قیمت فروش
23,100,000,000﷼
41,697 دلار آمریکا
7.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 61,498 دلار آمریکا
کمینه برآورد 43,328 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 60,070 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+16.646%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | آن از محمد احصایی
آن
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£60,000
77,922 دلار آمریکا
قیمت فروش
£47,562
61,769 دلار آمریکا
4.876%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از فرامرز پیلارام
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
1.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1386