• بدون عنوان شماره 14 1354
  • ترکیب مواد و کولاژ روی کاغذ
  • نقاشی، نقاشیخط
  • 30 * 30 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده پایین راست، مجددا امضا شده، لوکیشن و تاریخ خورده تهران پشت اثر روی لیبل
برآورد
€1,000
1,136 دلار آمریکا
- €1,500
1,705 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,600
1,818 دلار آمریکا
28%
آرتچارت | دریاچه از محمد احصایی
دریاچه
برآورد
£700
909 دلار آمریکا
-
£1,000
1,299 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,688
2,192 دلار آمریکا
98.588%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 8 آبان 1399