فروش در - خانه حراج
9 آبان 1387
برآورد
فروخته نشده
آرتچارت | بدون عنوان از عین الدین صادق زاده
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
10,152 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
14,213 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
10,152 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | نون از سمیر سایق
نون
برآورد
€12,000
13,873 دلار آمریکا
-
€18,000
20,809 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | نور از عذرا عقیقی بخشایشی
نور
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 آبان 1396
آرتچارت | بامداد از علیرضا کرمی
بامداد
برآورد
 
قیمت فروش
133.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از علیرضا اسکندری
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
آرتچارت | آن از محمد احصایی
آن
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£60,000
77,922 دلار آمریکا
قیمت فروش
£47,562
61,769 دلار آمریکا
4.876%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | آن از محمد احصایی
آن
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£60,000
77,922 دلار آمریکا
قیمت فروش
£47,562
61,769 دلار آمریکا
4.876%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | آن از محمد احصایی
آن
برآورد
£40,000
51,948 دلار آمریکا
-
£60,000
77,922 دلار آمریکا
قیمت فروش
£47,562
61,769 دلار آمریکا
4.876%
تاریخ حراج
بونامز - 11 اردیبهشت 1398
آرتچارت | بدون عنوان از بهرام حنفی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
140%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 31 فروردین 1394