آرتچارت | بدون عنوان از بهداد لاهوتی
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
12,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
14,400 دلار آمریکا
44%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی نبوی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
178.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 10 اردیبهشت 1392
آرتچارت | HEECH ON CHAIR از پرویز تناولی
هیچ روی صندلی
برآورد
 
قیمت فروش
46.429%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | بدون‌ عنوان از توکل اسماعیلی
بدون‌ عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
32,000 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
48,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
14,000,000,000﷼
56,000 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400