فروش در - خانه حراج
28 اسفند 1392
برآورد
قیمت فروش
107.75%
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
342%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | دو فلامینگو از فرهاد مشیری
دو فلامینگو
برآورد
 
قیمت فروش
59.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395
آرتچارت | گنبد آبی 1 (از مجموعه مناجات‌های بی‌پایان) از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1 (از مجموعه مناجات‌های بی‌پایان)
برآورد
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,000,000,000﷼
184,000 دلار آمریکا
2.222%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | آسمان نورد از فرهاد مشیری
آسمان نورد
برآورد
 
قیمت فروش
16.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391
آرتچارت | شراب سرخ، بسترِ سرخ من از فرهاد مشیری
شراب سرخ، بسترِ سرخ من
برآورد
 
قیمت فروش
10.606%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387
آرتچارت | 842ل1 از فرهاد مشیری
842ل1
برآورد
 
قیمت فروش
15%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396
آرتچارت | ی‌ح‌گ‌ن‌ل از فرهاد مشیری
ی‌ح‌گ‌ن‌ل
برآورد
 
قیمت فروش
38.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | ی84م از فرهاد مشیری
ی84م
برآورد
 
قیمت فروش
97%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393
آرتچارت | 9ن‌م‌ر 1 از فرهاد مشیری
9ن‌م‌ر 1
برآورد
 
قیمت فروش
89.412%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 مهر 1393