• سنگ صبور 1381
  • رنگ روغن، اکریلیک و چسب روی بوم
  • نقاشی
  • 125.2 * 175.3 سانتی متر
  • امضا شده، تیتر و تاریخ خورده 2003 دو بار پشت اثر
فروش در - خانه حراج
2 اردیبهشت 1392
برآورد
قیمت فروش
61.176%
آرتچارت | پرنده، پشت ببر خوابیده از مایشا محمدی
پرنده، پشت ببر خوابیده
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$151,200
202.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 6 مهر 1402
آرتچارت | رشد مجدد از افشین پیر هاشمی
رشد مجدد
برآورد
 
قیمت فروش
61%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392
آرتچارت | بدون عنوان از کور پور
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
239.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 شهریور 1393
آرتچارت | رنگ خدا از فرهاد مشیری
رنگ خدا
برآورد
 
قیمت فروش
34.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 23 مهر 1390
آرتچارت | محو شده از کور پور
محو شده
برآورد
 
قیمت فروش
87.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرتچارت | بدون عنوان از فریده لاشایی
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
77,208 دلار آمریکا
قیمت فروش
28,000,000,000﷼
108,091 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | سه رُز از فرهاد مشیری
سه رُز
برآورد
 
قیمت فروش
55%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | بدون‌ عنوان از فریده لاشایی
بدون‌ عنوان
برآورد
25,000,000,000﷼
100,000 دلار آمریکا
-
35,000,000,000﷼
140,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
42,000,000,000﷼
168,000 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | Figure and Twig از کوروش شیشه گران
فیگور و تَرکه
برآورد
 
قیمت فروش
160%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1389