فروش در - خانه حراج
29 مهر 1393
برآورد
قیمت فروش
97%
آرتچارت | پرنده، پشت ببر خوابیده از مایشا محمدی
پرنده، پشت ببر خوابیده
برآورد
$40,000
-
$60,000
قیمت فروش
$151,200
202.4%
تاریخ حراج
کریستیز - 6 مهر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از رضا درخشانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
342%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | سه رُز از فرهاد مشیری
سه رُز
برآورد
 
قیمت فروش
55%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1394
آرتچارت | دو فلامینگو از فرهاد مشیری
دو فلامینگو
برآورد
 
قیمت فروش
59.6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 مهر 1395
آرتچارت | گنبد آبی 1 (از مجموعه مناجات‌های بی‌پایان) از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1 (از مجموعه مناجات‌های بی‌پایان)
برآورد
40,000,000,000﷼
160,000 دلار آمریکا
-
50,000,000,000﷼
200,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
46,000,000,000﷼
184,000 دلار آمریکا
2.222%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
آرتچارت | آسمان نورد از فرهاد مشیری
آسمان نورد
برآورد
 
قیمت فروش
16.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391
آرتچارت | شراب سرخ، بسترِ سرخ من از فرهاد مشیری
شراب سرخ، بسترِ سرخ من
برآورد
 
قیمت فروش
10.606%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 آبان 1387
آرتچارت | بدون عنوان از فرهاد مشیری
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
107.75%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | 842ل1 از فرهاد مشیری
842ل1
برآورد
 
قیمت فروش
15%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396