• مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل 1391
  • لیتوگرافی و آبرنگ
  • نقاشی، چاپ
  • 64.5 * 24.5 سانتی متر
  • امضا شدخ، تیتر و تاریخ خورده پایین اثر
9 مهر 1400
برآورد
€150
174 دلار آمریکا
- €200
232 دلار آمریکا
قیمت فروش
€128
149 دلار آمریکا
26.857%
سایر آثار هنری فرهاد استوانی

آرتچارت | کوه از فرهاد استوانی
کوه
برآورد
€400
465 دلار آمریکا
-
€600
697 دلار آمریکا
قیمت فروش
€576
669 دلار آمریکا
15.2%
تاریخ حراج
اَدر - 9 مهر 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 409 دلار آمریکا
کمینه برآورد 319 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 465 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-5.829%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان 1 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 1
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397