• مطالعه قطعات موسیقی ویولن‌سل 1391
  • لیتوگرافی و آبرنگ
  • نقاشی، چاپ
  • 64.5 * 24.5 سانتی متر
  • امضا شدخ، تیتر و تاریخ خورده پایین اثر
9 مهر 1400
برآورد
€150
174 دلار آمریکا
- €200
232 دلار آمریکا
قیمت فروش
€128
149 دلار آمریکا
26.857%
آرتچارت | بدون عنوان 1 از علیرضا دایانی
بدون عنوان 1
برآورد
 
قیمت فروش
90%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 آبان 1397