آرتچارت | گاو نر از زهیر دباغ
گاو نر
برآورد
€8,500
9,827 دلار آمریکا
-
€9,500
10,983 دلار آمریکا
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 تیر 1397
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | استراحت از آدم حنين‎
استراحت
برآورد
£50,000
62,181 دلار آمریکا
-
£80,000
99,490 دلار آمریکا
قیمت فروش
£63,900
79,468 دلار آمریکا
1.692%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
20,000,000,000﷼
40,609 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
60,914 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | پرنده‌ها از بهمن محصص
پرنده‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | پرنده‌ها از بهمن محصص
پرنده‌ها
برآورد
 
قیمت فروش
6%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397