• آسمان مال من است 1391
  • ترکیب مواد روی تخته
  • نقاشی
  • 90 * 90 سانتی متر
فروش در - خانه حراج
26 اردیبهشت 1391
برآورد
قیمت فروش
157.143%
سایر آثار هنری فرزاد کهن

آرتچارت | من و تو از فرزاد کهن
من و تو
برآورد
£6,000
7,792 دلار آمریکا
-
£8,000
10,390 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,500
3,247 دلار آمریکا
64.286%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
آرتچارت | رویای کودکی 1 از فرزاد کهن
رویای کودکی 1
برآورد
 
قیمت فروش
56%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | فقط تو از فرزاد کهن
فقط تو
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 1 بهمن 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,646 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,369 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,415 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+19.611%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از عفیف زورایک
بدون عنوان
برآورد
€6,000
6,936 دلار آمریکا
-
€8,000
9,249 دلار آمریکا
قیمت فروش
€7,800
9,017 دلار آمریکا
11.429%
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 5 آبان 1400
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه‌ آفرینش از شهلا حبیبی
بدون‌عنوان از مجموعه‌ آفرینش
برآورد
5,000,000,000﷼
10,152 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
14,213 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
10,152 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 تیر 1402
آرتچارت | رول کاغذ از مسعود سعدالدین
رول کاغذ
برآورد
€3,500
3,889 دلار آمریکا
-
€4,500
5,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,889 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
فن‌هام - 8 خرداد 1398