• طبیعت بی‌جان با ابزار 1372
  • گواش روی کاغذ روی بوم
  • نقاشی
  • 71 * 99.5 سانتی متر
برآورد
£8,000
11,039 دلار آمریکا
- £12,000
16,559 دلار آمریکا
فروخته نشده
سایر آثار هنری فاطما بایا

آرتچارت | زنی با درخت خرما از فاطما بایا
زنی با درخت خرما
برآورد
€5,000
5,445 دلار آمریکا
-
€8,000
8,713 دلار آمریکا
قیمت فروش
€5,000
5,445 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | فراوانی از فاطما بایا
فراوانی
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,054 دلار آمریکا
115.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | پرنده آبی از فاطما بایا
پرنده آبی
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,602 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 27,151 دلار آمریکا
کمینه برآورد 15,187 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 22,207 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+58.659%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2019 - 2023
عملکرد در برابر برآوردها
2019 - 2023
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2019 - 2023
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه مسخ تاریخ از کیومرث کیاست
بدون‌عنوان از مجموعه مسخ تاریخ
برآورد
400,000,000﷼
794 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
1,190 دلار آمریکا
قیمت فروش
770,000,000﷼
1,528 دلار آمریکا
54%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از بهرام دبیری
بدون عنوان
برآورد
$2,400
-
$3,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402
آرتچارت | بدون عنوان از لیلی درخشانی
بدون عنوان
برآورد
$3,400
-
$4,600
فروش در
تاریخ حراج
آرت‌وایز - 19 دی 1402