• بدون عنوان 1394
  • چاپ روی پارچه
  • نقاشیخط، چاپ
  • 70 * 50 سانتی متر
  • امضا شده، تاریخ و شماره نسخه خورده به فارسی
20 اسفند 1399
برآورد
£200
279 دلار آمریکا
- £300
418 دلار آمریکا
قیمت فروش
£357
498 دلار آمریکا
42.8%
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,325 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,020 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 6,835 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+38.214%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021
آثار هنری مشابه

آرتچارت | حب (عشق) از سمیر سایق
حب (عشق)
برآورد
£1,000
1,316 دلار آمریکا
-
£2,000
2,632 دلار آمریکا
قیمت فروش
£425
559 دلار آمریکا
71.667%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401
آرتچارت | بدون عنوان از رضا مافی
بدون عنوان
برآورد
100,000,000﷼
418 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
1,044 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
501 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 26 تیر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از ریما فرح
بدون عنوان
برآورد
£200
263 دلار آمریکا
-
£300
395 دلار آمریکا
قیمت فروش
£300
395 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 11 فروردین 1401