برآورد
£0
0 دلار آمریکا
- £0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,785
2,412 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | زن و مرد مینیاتوری با اسب‌ها از محمدهادی فدوی
زن و مرد مینیاتوری با اسب‌ها
برآورد
$3,500
-
$6,000
قیمت فروش
$3,000
36.842%
تاریخ حراج
ونو آرت - 11 اردیبهشت 1401
آرتچارت | زنی با سه‌تار از ناصر اویسی
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667%
تاریخ حراج
کویینز آکشن - 5 بهمن 1398
آرتچارت | ماریس اِل. از تیمو ناصری
ماریس اِل.
برآورد
€2,000
2,247 دلار آمریکا
-
€3,000
3,371 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,800
2,022 دلار آمریکا
28%
فروش در
تاریخ حراج
فن‌هام - 28 خرداد 1399
آرتچارت | فرشته قاجار از حجت امانی
فرشته قاجار
برآورد
 
قیمت فروش
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 19 فروردین 1393
آرتچارت | شماره 10 از مجموعه آلبوم خانوادگی از سمیرا علیخانزاده
شماره 10 از مجموعه آلبوم خانوادگی
برآورد
€2,000
2,438 دلار آمریکا
-
€3,000
3,656 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
آرتچارت | بدون‌عنوان از مجموعه پراکندگی‌ها از حامد صحیحی
بدون‌عنوان از مجموعه پراکندگی‌ها
برآورد
1,000,000,000﷼
1,984 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
2,976 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,210,000,000﷼
2,401 دلار آمریکا
3.2%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از احمد مرشدلو
بدون عنوان
برآورد
€1,000
1,062 دلار آمریکا
-
€1,500
1,594 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,750
1,859 دلار آمریکا
40%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 29 آذر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از ناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
32%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 26 اسفند 1388
آرتچارت | بدون عنوان از قاسم روزخوش
بدون عنوان
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,068 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398