فروش در - خانه حراج
28 مهر 1389
برآورد
قیمت فروش
0%
سایر آثار هنری قربانعلی اجلی

آرتچارت | بدون عنوان از قربانعلی اجلی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393
آرتچارت | برکه از قربانعلی اجلی
برکه
برآورد
 
قیمت فروش
44%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 20 مهر 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 17,308 دلار آمریکا
کمینه برآورد 9,664 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 13,975 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+11.457%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
-
4,000,000,000﷼
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,200,000,000﷼
13,125 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 فروردین 1398
آرتچارت | بدون عنوان از علی شیرازی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 اردیبهشت 1396