حامد صدر ارحامی

ایران | 1360
مقایسه
درباره حامد صدر ارحامی

گران ترین اثر

آرتچارت | چرا که نه از حامد صدر ارحامی
چرا که نه
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
9 خرداد 1393
تعداد حضور
6
تعداد آثار
6
میانگین قیمت فروش
16,916 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
6,326 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
8,774 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
121.27%