فروش در - خانه حراج
27 اسفند 1393
برآورد
قیمت فروش
150%
سایر آثار هنری حامد صدر ارحامی

آرتچارت | مرثیه از حامد صدر ارحامی
مرثیه
برآورد
1,500,000,000﷼
4,688 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
8,125 دلار آمریکا
48.571%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | آخرین نبرد سانچو پانزا از حامد صدر ارحامی
آخرین نبرد سانچو پانزا
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | بدون عنوان از حامد صدر ارحامی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
233.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 16,916 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,326 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 8,774 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+121.27%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | چشم خدا ز مجموعه معراج از شهریار احمدی
چشم خدا ز مجموعه معراج
برآورد
 
قیمت فروش
60%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397
آرتچارت | بدون عنوان از افشین پیر هاشمی
بدون عنوان
برآورد
10,000,000,000﷼
31,250 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,000,000,000﷼
40,625 دلار آمریکا
4%
تاریخ حراج
تهران - 10 تیر 1401
آرتچارت | بدون عنوان از رضا لواسانی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
211.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 آذر 1387