آرتچارت | الهه قرون از مجموعه سکوت از کوروش گلناری
الهه قرون از مجموعه سکوت
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
12,528 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | بدون عنوان از توکل اسماعیلی
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
14,738 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398