20 خرداد 1399
برآورد
60,000,000﷼
333 دلار آمریکا
- 120,000,000﷼
666 دلار آمریکا
قیمت فروش
80,000,000﷼
444 دلار آمریکا
11.111%
سایر آثار هنری هانیبال الخاص

آرتچارت | بدون عنوان از هانیبال الخاص
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
915 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
1,281 دلار آمریکا
قیمت فروش
270,000,000﷼
988 دلار آمریکا
10%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 شهریور 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,562 دلار آمریکا
کمینه برآورد 6,896 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 9,467 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.156%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | خمار از حسینعلی ذابحی
خمار
برآورد
120,000,000﷼
466 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
777 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
544 دلار آمریکا
12.5%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$400
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 22 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اردشیر محصص
بدون عنوان
برآورد
$0
-
$0
قیمت فروش
$350
0%
تاریخ حراج
حراج و ارزیابی ای‌جیز - 13 آذر 1400