• بدون عنوان 1400
  • سیلک‌اسکرین
  • چاپ
  • 35 * 50 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 14
  • نسخه 14
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری حسن روح الامین

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,051 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,096 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,840 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+112.49%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | مرد تنها از حسین والامنش
مرد تنها
برآورد
A$200
134 دلار آمریکا
-
A$340
227 دلار آمریکا
قیمت فروش
A$800
534 دلار آمریکا
196.296%
تاریخ حراج
اسکاملز - 8 آذر 1401
آرتچارت | بوسه شماره‌ی ۵ از نازنین نوروزی
بوسه شماره‌ی ۵
برآورد
$500
-
$700
تاریخ حراج
حراج آرتسی - 11 اردیبهشت 1403
آرتچارت | رویاها از ارغوان خسروی
رویاها
برآورد
£2,000
2,486 دلار آمریکا
-
£3,000
3,729 دلار آمریکا
قیمت فروش
£6,100
7,583 دلار آمریکا
144%
تاریخ حراج
حراج فیلیپس - 30 فروردین 1402