• بدون عنوان 1398
  • رنگ روغن و اکریلیک روی بوم
  • نقاشی
  • 201.5 * 121 سانتی متر
  • امضاشده“98 Rouholamin” به فارسی (پایین چپ)
برآورد
2,000,000,000﷼
6,250 دلار آمریکا
- 3,000,000,000﷼
9,375 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,600,000,000﷼
11,250 دلار آمریکا
44%
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

عصیان - آرتیبیشن
10 آبان 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 8,051 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,096 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,840 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+112.49%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2018 - 2022
عملکرد در برابر برآوردها
2018 - 2022
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2018 - 2022
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اسب‌های بی‌سوار از محمدهادی فدوی
اسب‌های بی‌سوار
برآورد
2,000,000,000﷼
3,968 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
5,952 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,620,000,000﷼
9,167 دلار آمریکا
84.8%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من از پری‌یوش گنجی
دره یوش از مجموعه سفرنامه سرزمین من
برآورد
5,000,000,000﷼
9,025 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
12,635 دلار آمریکا
قیمت فروش
6,050,000,000﷼
10,921 دلار آمریکا
0.833%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | مادر ایمان از سمیرا علیخانزاده
مادر ایمان
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1392