• استراحت ابدی 1383
  • چاپ دیجیتال روی بوم
  • چاپ
  • 150 * 110 سانتی متر
  • امضا شده به فارسی و تاریخ خورده  2005 پایین چپ
فروش در - خانه حراج
20 مهر 1388
برآورد
قیمت فروش
2.857%
آرتچارت | اروپا از حسین مادی
اروپا
برآورد
£5,000
6,271 دلار آمریکا
-
£7,000
8,780 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,355
6,716 دلار آمریکا
10.75%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1401
آرتچارت | بدون عنوان از سمیرا علیخانزاده
بدون عنوان
برآورد
450,000,000﷼
3,913 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
28%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | الله اکبر از رضا بانگیز
الله اکبر
برآورد
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
6,949 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | ماتادور از حسین خسروجردی
ماتادور
برآورد
 
قیمت فروش
10%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396