• عروسی ناصرالدین شاه
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 149.3 * 114.9 سانتی متر
  • امضا شده حسین قوللر آغاسی، ایران، نیمه‌ی اول قرن 20 ام
برآورد
£10,000
13,624 دلار آمریکا
- £15,000
20,436 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
17,030 دلار آمریکا
0%
سایر آثار هنری حسین قوللر آقاسی

آرتچارت | واقعه‌ی کربلا از حسین قوللر آقاسی
واقعه‌ی کربلا
برآورد
10,000,000,000﷼
18,051 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
27,076 دلار آمریکا
قیمت فروش
13,200,000,000﷼
23,827 دلار آمریکا
5.6%
تاریخ حراج
تهران - 4 بهمن 1402
آرتچارت | قلعه کوک از حسین قوللر آقاسی
قلعه کوک
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 خرداد 1395
آرتچارت | ارسال اعلان جنگ کی خسرو به افراسیاب با همکاری «صفری» از حسین قوللر آقاسی
ارسال اعلان جنگ کی خسرو به افراسیاب با همکاری «صفری»
برآورد
€5,000
6,039 دلار آمریکا
-
€7,000
8,455 دلار آمریکا
تاریخ حراج
حراج کاپیتولیوم آرت برشا - 19 آذر 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,815 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,315 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 23,513 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+4.248%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از ارسیا مقدم
بدون عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
15,873 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
23,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,800,000,000﷼
17,460 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جین بوغوسیان
بدون عنوان
برآورد
€8,000
9,006 دلار آمریکا
-
€10,000
11,257 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,500
12,946 دلار آمریکا
27.778%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | درخت  زندگی #4 از رضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399