• عروسی ناصرالدین شاه
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 149.3 * 114.9 سانتی متر
  • امضا شده حسین قوللر آغاسی، ایران، نیمه‌ی اول قرن 20 ام
برآورد
£10,000
13,624 دلار آمریکا
- £15,000
20,436 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
17,030 دلار آمریکا
0%
آرتچارت | بدون عنوان از ارسیا مقدم
بدون عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
15,873 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
23,810 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,800,000,000﷼
17,460 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از جین بوغوسیان
بدون عنوان
برآورد
€8,000
9,006 دلار آمریکا
-
€10,000
11,257 دلار آمریکا
قیمت فروش
€11,500
12,946 دلار آمریکا
27.778%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 25 آذر 1400
آرتچارت | درخت  زندگی #4 از رضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
آرتچارت | عشق از سمیر سایق
عشق
برآورد
£10,000
12,436 دلار آمریکا
-
£15,000
18,654 دلار آمریکا
قیمت فروش
£14,080
17,510 دلار آمریکا
12.64%
تاریخ حراج
بونامز - 3 خرداد 1402
آرتچارت | بدون‌ عنوان از جلال شباهنگی
بدون‌ عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
16,000 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
24,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
4,600,000,000﷼
18,400 دلار آمریکا
8%
تاریخ حراج
تهران - 24 دی 1400
آرتچارت | مترسک خندان از واحد خاکدان
مترسک خندان
برآورد
 
قیمت فروش
15%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | رویای کودکی 1 از فرزاد کهن
رویای کودکی 1
برآورد
 
قیمت فروش
56%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | شکار شرابی رنگ از رضا درخشانی
شکار شرابی رنگ
برآورد
€10,000
10,891 دلار آمریکا
-
€15,000
16,336 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
13,614 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
آرتچارت | از مجموعه تبخیر از بیژن بصیری
از مجموعه تبخیر
برآورد
 
قیمت فروش
37.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 دی 1397