• ابر وحشی 1387
  • اکریلیک و رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 152 * 99 سانتی متر
  • امضاء: «حسین صدری » (پایین چپ)
برآورد
500,000,000﷼
2,000 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
2,800 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
2,600 دلار آمریکا
8.333%
سایر آثار هنری حسین صدری

آرتچارت | چیزی که نمی توان آن را ندید از حسین صدری
چیزی که نمی توان آن را ندید
برآورد
 
قیمت فروش
25.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396
آرتچارت | آبی از حسین صدری
آبی
برآورد
 
قیمت فروش
35.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | ردپای دوچرخه از حسین صدری
ردپای دوچرخه
برآورد
 
قیمت فروش
8.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,396 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,847 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,880 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+2.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
آثار هنری مشابه

آرتچارت | بدون عنوان از مهشید رحیم تبریزی
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
1,587 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
2,381 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
2,183 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 21 آذر 1402
آرتچارت | بدون عنوان از آرمان یعقوب پور
بدون عنوان
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
قیمت فروش
270,000,000﷼
2,348 دلار آمریکا
20%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 25 مهر 1399
آرتچارت | بدون عنوان از مهدی حسینی
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
2,331 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
4,661 دلار آمریکا
قیمت فروش
750,000,000﷼
2,913 دلار آمریکا
16.667%
فروش در
تاریخ حراج
اسمارت آکشن - 12 دی 1399