• نمایشگاهی از مجسمه‌های بیژن نعمتی شریف (2009) 1394
  • گرافیک
  • 24 * 34 سانتی متر
  • تعداد نسخه: 100
تاریخچه حضور در نمایشگاه ها

سایر آثار هنری ایمان صفایی

آرتچارت | بدون عنوان از مجموعه کوچه از ایمان صفایی
بدون عنوان از مجموعه کوچه
برآورد
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
8,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
6,000 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 مرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,890 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,742 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 3,657 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها