• منظره با درختان و مرواریدها (از مجموعه زندان) 1341
  • رنگ روغن روی تخته
  • نقاشی
  • 49 * 38 سانتی متر
3 فروردین 1400
برآورد
£10,000
13,699 دلار آمریکا
- £15,000
20,548 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,600
17,260 دلار آمریکا
0.8%
سایر آثار هنری اِنجی أفلاطون‎

آرتچارت | خانه‌ی آبی از اِنجی أفلاطون‎
خانه‌ی آبی
برآورد
£6,000
7,532 دلار آمریکا
-
£8,000
10,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,700
15,944 دلار آمریکا
81.429%
تاریخ حراج
ساتبیز - 6 اردیبهشت 1403
آرتچارت | حامل میوه از اِنجی أفلاطون‎
حامل میوه
برآورد
£4,000
5,513 دلار آمریکا
-
£6,000
8,270 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,750
38,249 دلار آمریکا
455%
تاریخ حراج
بونامز - 26 آبان 1400
آرتچارت | بدون عنوان از اِنجی أفلاطون‎
بدون عنوان
برآورد
€23,500
25,594 دلار آمریکا
-
€32,500
35,395 دلار آمریکا
قیمت فروش
€34,000
37,029 دلار آمریکا
21.429%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 15 تیر 1402
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 32,490 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,973 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 19,751 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+194.696%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | یک فکر از طلا مدنی
یک فکر
برآورد
 
قیمت فروش
78.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 بهمن 1392
آرتچارت | بدون عنوان از جعفر روح بخش
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
15,209 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
22,814 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,200,000,000﷼
16,730 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
آرتچارت | به افتخار فرمانده ای که طبیعت را دوست داشت و کسی که در دل طبیعت توسط خدمتکاران خود کشته شد از اردشیر محصص
به افتخار فرمانده ای که طبیعت را دوست داشت و کسی که در دل طبیعت توسط خدمتکاران خود کشته شد
برآورد
£4,000
5,000 دلار آمریکا
-
£6,000
7,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£11,937
14,921 دلار آمریکا
138.74%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399