آرتچارت | زیبایی لحظه ای محکوم و مصلوب برای ایجاد ترک در دیوار از سارا رهبر
زیبایی لحظه ای محکوم و مصلوب برای ایجاد ترک در دیوار
برآورد
 
قیمت فروش
0%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرتچارت | پرچم شماره 15 از سارا رهبر
پرچم شماره 15
برآورد
 
قیمت فروش
94.444%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | رد شکلات (از مجموعه رویاهای شیرین) از فرهاد مشیری
رد شکلات (از مجموعه رویاهای شیرین)
برآورد
 
قیمت فروش
7.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 30 فروردین 1390
آرتچارت | پرچم از سارا رهبر
پرچم
برآورد
 
قیمت فروش
128.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 اردیبهشت 1388