جواد علیمحمدی اردکانی

ایران | 1348
مقایسه
درباره جواد علیمحمدی اردکانی

در حراج ها

اولین حضور
27 دی 1398
تعداد حضور
6
تعداد آثار
6
میانگین قیمت فروش
2,442 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
1,399 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
2,146 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
100%
میانگین رشد ارزش آثار
46.118%