• زن ایستاده 1327
  • سرامیک لعاب‌دار
  • مجسمه
  • 21 سانتی متر
  • امضا شده و تاریخ خورده 1949 زیر اثر
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
- £20,000
27,956 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,250
21,317 دلار آمریکا
4.688%
آرتچارت | بدون عنوان از پرویز تناولی
بدون عنوان
برآورد
5,000,000,000﷼
19,302 دلار آمریکا
-
7,000,000,000﷼
27,023 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
21,232 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
آرتچارت | شوق از رامین شیردل
شوق
برآورد
 
قیمت فروش
16%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 بهمن 1393
آرتچارت | سیمرغ از تیمو ناصری
سیمرغ
برآورد
 
قیمت فروش
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1395
آرتچارت | پرتره‌ی نیاکان شماره 4 از ضیا عزاوی
پرتره‌ی نیاکان شماره 4
برآورد
£7,000
9,675 دلار آمریکا
-
£10,000
13,822 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,625
21,596 دلار آمریکا
83.824%
تاریخ حراج
حراج چیسویک - 7 آبان 1400
آرتچارت | هیچ روی صندلی از پرویز تناولی
هیچ روی صندلی
برآورد
 
قیمت فروش
25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 فروردین 1397
آرتچارت | Heech in green از پرویز تناولی
هیچ سبز
برآورد
 
قیمت فروش
117.391%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 16 آذر 1394
آرتچارت | هیچ روی صندلی از پرویز تناولی
هیچ روی صندلی
برآورد
 
قیمت فروش
108.333%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 اردیبهشت 1395
آرتچارت | I Accuse... از بهمن دادخواه
I Accuse...
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 29 مهر 1393
آرتچارت | بدون عنوان از ژازه تباتبایی
بدون عنوان
برآورد
 
قیمت فروش
12%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 22 دی 1396